Tin tức

Tư vấn giám sát công trình xây dựng

Một công trình thường có 2 bên giám sát:

- Kỹ sư Tư vấn giám sát: được chủ đầu tư thuê để  tư vấn cho chủ đầu tư về tất cả những gì liên quan đến công trình xây dựng,  đồng thời giám sát công tác thi công của nhà thầu xây dựng trên cơ sở bản vẻ  thiết kế đã được công ty thiết kế lập. Kỹ sư Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm  trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng của công trình.
- Kỹ sư Giám sát thi công: triển khai bản vẽ  thiết kế ra thực địa: chỉ đạo, kiểm tra công nhân thi công theo bản vẽ, hồ sơ  thiết kế, hồ sơ trúng thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây  dựng, ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công  tốt thì bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan  trọng của nhà thầu tư vấn giám sát. Như vậy, vai trò của tư vấn giám sát là:
- Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện  đúng hồ sơ thiết kế.
- Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà  nhà thầu và chủ đầu tư không rõ.
- Hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xử lý các  sai sót tại hiện trường.

Phạm vi công việc tư vấn sẽ bao gồm các dịch vụ  sau:
- Giám sát chất lượng thi công công trình.
- Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.
- Giám sát tiến độ thực hiện công việc.
- Giám sát và thử nghiệm chất lượng  vật liệu xây dựng.
- Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
- Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
- Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.

Tuyển nhân viên kinh doanh

Gọi 0917 681 909 để biết chi tiết

Hotline
0903 636 249